Mẫu hợp đồng học nghề spa gồm những thành phần nào?


1/5 - (1 bình chọn)

Hợp đồng là một thủ tục quan trọng nhằm xác lập mối quan hệ hợp tác của đôi bên. Hợp đồng được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc, các cuộc giao dịch. Khi đăng ký học nghề, giữa học viên và trường đào tạo nghề cũng cần xác lập một hợp đồng học nghề để xác minh sự hợp tác. Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố có trong mẫu hợp đồng học nghề spa qua bài viết sau!

Mẫu hợp đồng học nghề spa cần phải được soạn thảo theo đúng mẫu hợp đồng học nghề được quy định. Theo đó, mẫu hợp đồng học nghề spa bao gồm những thành phần sau:

Các bên của hợp đồng

Ở phần đầu tiên của mẫu hợp đồng học nghề spa yêu cầu các bên thành lập hợp đồng ghi rõ các thông tin của bản thân.. Cụ thể, bên dạy nghề và bên học nghề phải ghi rõ các thông tin như sau:

 • Bên dạy nghề: Bên nhận đào tạo nghề cần ghi rõ tên trường, địa chỉ, số điện thoại, email và tên và chức vụ của người đại diện bên dạy nghề.
 • Bên học nghề: Người đăng ký học nghề phải kê khai họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ văn hóa, địa chỉ thường trú và tạm trú, giấy phép tạm trú (nếu có), số điện thoại và số CMND hoặc số hộ khẩu.
Các bên của hợp đồng
Các bên của hợp đồng

Nội dung và các điều khoản của hợp đồng

Sau khi các bên hoàn thành việc kê khai thông tin cá nhân, hợp đồng sẽ được thành lập dựa trên các thỏa thuận cụ thể có lợi cho cả đôi bên. Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản như quyền và nghĩa vụ của các bên, các thỏa thuận liên quan đến nghề và những điều khoản khác. Mẫu hợp đồng học nghề spa phải đảm bảo có đủ các thành phần trên mới được xem là mẫu hợp đồng hợp lệ.

Nghề học và địa điểm học nghề

Ở phần này, trường nhận đào tạo nghề spa sẽ ghi rõ nghề đào tạo cho học viên (ghi rõ họ và tên học viên). Các thông tin về hợp đồng như số hợp đồng, ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và ngày kết thúc hiệu lực hợp đồng cần được ghi rõ trong phần này. Mẫu hợp đồng học nghề spa cũng cần nêu rõ các thông tin về tên trường, tên công ty và địa chỉ các cơ sở chi nhánh của trường đào tạo.

Nghề học và địa điểm học nghề
Nghề học và địa điểm học nghề

Chế độ học nghề

Chế độ học nghề bao gồm các thông tin về thời gian của khóa học tính từ buổi học đầu tiên đến khi kết thúc khóa học. Trong đó, thời gian của từng buổi học cần được nêu cụ thể về thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học trong mẫu hợp đồng học nghề spa. Ngoài ra, chế độ ngày nghỉ và những tài liệu học viên sẽ được cấp phát trong quá trình theo học cũng được nêu rõ ở phần này.

Chế độ học nghề
Chế độ học nghề

Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký học nghề

Sau khi đưa ra các thông tin về khóa học nghề, mẫu hợp đồng học nghề spa cần thể hiện được quyền và nghĩa vụ của người đăng ký học nghề spa. Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, nghĩa vụ của người đăng ký học nghề, tức bên B của hợp đồng, bao gồm những điều khoản sau:

 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập học và đóng đủ học phí mới được xét duyệt đào tạo.
 • Cam kết chấp hành tuyệt đối nội quy lớp học, quy chế trường đào tạo và quy định của pháp luật. Người đăng ký học nghề spa phải bồi thường toàn bộ các tổn thất đã gây ra khi vi phạm nội quy và quy chế đào tạo. Nếu vi phạm các quy định của nhà nước, học viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, người đăng ký học cũng được hưởng những quyền lợi như:

 • Có quyền đề xuất và đóng góp ý kiến để xây dựng sự phát triển của trường đào tạo và đảm bảo quyền lợi cho bản thân.
 • Được quyền bảo lưu hồ sơ sau khi đăng ký trong trường hợp có việc đột xuất và không thể nhập học theo thời gian trong hợp đồng. Tuy nhiên, thời hạn bảo lưu hồ sơ sẽ được ghi rõ phụ thuộc vào quy định của trường đào tạo nghề spa.
 • Được đảm bảo đủ thời gian và nội dung kiến thức trong quá trình học, được học kết hợp lý thuyết và thực hành nhằm nâng cao tính thực tiễn của kiến thức.
 • Được cấp chứng chỉ hành nghề sau khi hoàn thành các bài kiểm tra trình độ kiến thức và tay nghề.
 • Được giới thiệu thực tập tại các đối tác của trường đào tạo hoặc được đăng ký học cao hơn đối với các học viên có năng lực học tập tốt.
Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký học nghề spa
Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký học nghề spa

Quyền và nghĩa vụ của trường đào tạo nghề

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ của người đăng ký học nghề, mẫu hợp đồng học nghề spa còn bao gồm quyền và nghĩa vụ của trường đào tạo nghề. Cụ thể, trường đào tạo, tức bên A, có nghĩa vụ thực hiện các điều kiện cần thiết theo như cam kết để đảm bảo điều kiện học tập cho người học. Ngoài ra, trường đào tạo nghề còn có những quyền hạn sau trong quá trình hợp tác với người đăng ký học nghề:

 • Có quyền điều chuyển và thay đổi người học giữa các lớp học.
 • Có quyền tạm hoãn, kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp học viên vi phạm vào các nội quy, quy chế và quy định của pháp luật.

Học viên sẽ được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề spa nếu có đầy đủ chứng từ pháp lý cho các trường hợp sau đây:

 • Đi nghĩa vụ quân sự
 • Sức khỏe không đảm bảo
 • Vi phạm các quy định của pháp luật nhà nước và quy chế của trường đào tạo.
Quyền và nghĩa vụ của trường đào tạo nghề spa
Quyền và nghĩa vụ của trường đào tạo nghề spa

Những điều khoản chung khác

Sau khi nêu rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên hợp đồng, những thỏa thuận khác ngoài các nội dung chính của hợp đồng sẽ được quy về những thỏa thuận khác. Đôi bên có thể đưa ra các thỏa thuận phù hợp với điều kiện của cả hai và bổ sung ở phần này. Mẫu hợp đồng học nghề spa sẽ được lập thành 02 bản với giá trị sử dụng như nhau và mỗi bên hợp đồng sẽ được giữ một bản.

Những thỏa thuận chung khác và chữ ký đôi bên
Những thỏa thuận chung khác và chữ ký đôi bên

Mẫu hợp đồng học nghề spa cần tuân thủ theo mẫu hợp đồng học nghề được quy định bởi pháp luật. Hợp đồng học nghề spa chỉ được xem là hợp lệ và có hiệu lực khi có đủ các phần theo quy định và có chữ ký xác nhận của các bên. Sau khi thành lập hợp đồng học nghề spa, các bên phải tuân thủ các thỏa thuận đã được ghi trong hợp đồng trong quá trình dạy và học nghề spa.

Xem thêm

Bình luận

  Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
  0 bình luận

  Bài viết liên quan